Aanbestedingsspecialisten

TenderSucces is een onafhankelijk adviesbureau gevestigd in de metropoolregio van Amsterdam. Ons kantoor is gevestigd in Zaanstad, Krommenie. Jaarlijks begeleiden we meer dan 100 aanbestedingstrajecten voor klanten in de meest uiteenlopende branches en dat aantal neemt toe. Tel daarbij 15 jaar ervaring in aanbestedingen, tenders en business-to-business op en we kunnen ons met recht een aanbestedingsspecialist noemen.

Aanbestedingen kansrijk, makkelijk, overzichtelijk en leerzaam maken

De missie van TenderSucces is aanbestedingen kansrijk, makkelijk, overzichtelijk en leerzaam te maken. Dit doen we middels advies, strategische, praktische ondersteuning én training.

Visie op aanbestedingen

Aanbestedingen zijn kansen. Kansen voor overheden en andere aanbestedingsplichtige bedrijven om het beste aanbod uit de markt te halen. En kansen voor ondernemers op mooie opdrachten! Door partijen samen te brengen en de kennis bij ondernemers over aanbesteden te vergroten, zal er succesvoller en positiever aanbesteed en ingeschreven worden. Deze visie dragen we actief uit via ons lidmaatschap van diverse ondernemersverenigingen, participaties in overleggen met gemeenten en de organisatie van seminars en masterclasses waar inkopers en bedrijven kennis en ervaringen kunnen uitwisselen.

Kernwaarden TenderSucces

  • Waardevol We doen alleen zaken die waarde toevoegen voor onze klanten in kwalitatieve zin. We maken het proces van aanbesteden kansrijk, leerzaam en leuk! We zijn waardevol doordat we kennis delen, ook wanneer dit niet direct iets voor onszelf oplevert.
  • Integer en open We zijn eerlijk naar elkaar en onze klanten. We spreken uit wat we denken met respect voor de ander. We begeleiden geen concurrenten in dezelfde aanbesteding. Klanten kunnen kiezen voor exclusiviteit op basis van vooraf vastgelegde afspraken. We gaan integer om met bedrijfsinformatie van klanten en relaties.
  • Vernieuwend Bij TenderSucces staan we open voor nieuwe ideeën, leren we van zaken die niet goed zijn gegaan en verbeteren we continu. We kiezen voor een creatieve manier van werken en zijn met deze aanpak een voorbeeld voor anderen.
  • Samen Wij handelen vanuit de overtuiging dat alles draait om mensen. Mensen bepalen wat waardevol is en in het verenigen van de ambities van mensen en organisaties ontstaat onze toegevoegde waarde. “Samen” toont zich in de manier waarop we klanten, opdrachten en elkaar benaderen: betrokken, respectvol en met plezier! Zo versterken we elkaar en ontstaat een winnend team.

Kritisch (zonder om de hete brij heen te draaien zeggen waar het op staat, zonder “aanziens des persoon” advies, verbeteringen en kritiek durven leveren). Scherp (met inhoudelijke kennis van het proces, echt vanuit de aanbestedingsdocumenten keer op keer een messcherpe redactieslag maken)
Professioneel (afspraak is afspraak in tijd, inhoud en contact, zelf ook de eigen teksten en input voortdurend kritisch bekijken en durven aanpassen/ mee bewegen)
Succesvol.., niet alleen wij, maar ook een aantal collega detacheringsbedrijven zijn, in dezelfde periode, met een positief resultaat bijgestaan door TenderSucces.”

Doxa wervings-selectie en detachering
www.doxa.nl

Dannis de Redelijkheid, directeur Doxa
Dannis de Redelijkheid, directeur Doxa