Met Tendersucces makkelijk inschrijven op aanbestedingen

Inschrijven wordt makkelijk en leerzaam met TenderSucces.
Uw offerte springt eruit, qua inhoud en vormgeving
én voldoet uiteraard aan alle (juridische) eisen.

En misschien gaat u het zelfs leuk vinden.

Wat is een aanbesteding?
Wat is een aanbesteding

Een (Europese) Aanbesteding of een 'tender' is:

Een vorm van inkopen waarbij de opdrachtgever op objectieve wijze de opdracht verstrekt aan een opdrachtnemer, die voldoet aan bepaalde eisen en die de beste aanbieding heeft gedaan.

 "Als ik uitleg wat aanbesteden is aan mensen die het niet kennen, zeg ik altijd dat aanbesteden een manier van inkopen is waarbij de opdracht niet automatisch naar de kennis  van de wethouder gaat, maar waarbij iedere ondernemer wordt uitgenodigd om een offerte te maken en de aanbieder met de beste prijs óf prijs-kwaliteit verhouding wint".

Wie schrijft een aanbesteding uit?

Wie schrijft een aanbesteding uit?

Aanbestedingen worden door allerlei soorten opdrachtgevers in de publieke sector uitgeschreven. Denk aan Rijks- en lagere overheden, Waterschappen, de Belastingdienst, scholen. Grof gezegd moeten alle instanties die voor meer dan 50% rechtstreeks door de overheid gefinancierd worden hun opdrachten aanbesteden.

Europese aanbesteding

Deze zogenaamde 'overheidsopdrachten' zijn gebonden aan Europese regelgeving en hebben daarom vaak een zelfde soort opbouw. Hier komt de term Europese Aanbesteding vandaan.

95% van de opdrachten voor Nederlandse bedrijven

95% van de opdrachten voor Nederlandse bedrijven

Vaak denkt men dat deze aanbestedingen gaan over hele grote opdrachten met buitenlandse concurrenten. Maar niets is minder waar. Meer dan 95% van de in Nederland uitgeschreven aanbestedingen wordt gegund aan Nederlandse bedrijven.

Overheden moeten vaak aanbesteden, voor u een kans

En overheden zijn al vanaf een contractwaarde van circa €200.000 euro (over de gehele looptijd) verplicht om volgens de Europese regels aan te besteden! Aangezien vaak langjarige contracten worden afgesloten kunt u zich indenken dat u, ook als mogelijk kleinere leverancier, niet meer ontkomt aan het inschrijven op aanbestedingen!

Meer weten?

Meer weten?

Wilt u meer weten over de regels en do's en dont's rond het aanbesteden op een begrijpelijke manier en zonder teveel juridische termen? We komen graag bij u langs, kom bij ons of kom een training volgen.

TenderSucces heeft alle kennis en ervaring in huis!

Winnen doe je samen

Kansen

We brengen eerst uw kansen in kaart, zodat inschrijven ook daadwerkelijk zinvol is en u geen kostbare tijd en energie verspilt.

Mogelijkheden

We zoeken, ondanks én dankzij de regels, naar mogelijkheden om deel te nemen, ook als de eisen dat niet direct toelaten.

De perfecte match

Door het slim koppelen van de USP's van uw bedrijf aan de offerteaanvraag zorgen we voor een perfecte match tussen vraag en aanbod.

Stap voor stap
Voor de aanbesteding

Pro-actieve begeleiding & deskundig advies

in elke fase van de aanbesteding

Voor de aanbesteding

 • we leven ons in in uw business
 • brengen kansen mee
 • werken samen met u aan de strategievorming op toekomstige aanbestedingen
 • en het daaruit voortkomende ‘aanvalsplan’ om deze aanbestedingen te winnen.
Tijdens de aanbesteding

Tijdens de aanbesteding

 • in de vorm van een heldere, overzichtelijke en eenduidige samenvatting en planning.
 • Het bepalen van de juiste tactiek om te winnen.
 • Het schrijven van de offerte in directe, wervende schrijfstijl
  • toegespitst naar de wensen van de aanbesteder en
  • unique selling points van uw bedrijf.
 • En vanzelfsprekend deskundig advies.
Na de aanbesteding

Na de aanbesteding

 • door middel van een heldere evaluatie waarvan de praktische bevindingen kunnen worden toegepast tijdens de volgende aanbestedingen.
 • Bij deze evaluatie hoort een gesprek met de aanbestedende dienst en eventueel juridische stappen.
Gouden tips

 4 gouden tips bij inschrijven op aanbestedingen

 

 • Lees het bestek helemaal door voor de start:controleer of je alle vragen kunt beantwoorden
 • Doe geen aannames over de klant of de oplossing en stel altijd vragen over onduidelijkheden of fouten
 • Zoek overeenkomsten tussen jouw bedrijf en dat van de opdrachtgever
 • Schrijf persoonlijk: benoem het probleem, de oplossing en vooral het RESULTAAT

Leer het zelf

We hebben voor u de beste én leukste trainingen ontwikkeld. Aangepast op uw ervaringsniveau en behoefte. Maatwerk, interactief en speels, want aanbestedingen zijn immers al saai genoeg! Meer lezen over TenderTraining®.

Wat maakt het verschil?

Een goede offerte maakt een inkoper nieuwsgierig, verleidt hem en trekt hem uiteindelijk over de streep. Hoe doe je dat? Lees meer over TenderSupport®.

Bekijk uw kansen

Abonneer u op de kansrijke aanbestedingen. Laat TenderSucces het werk doen. Meer weten? Lees dan meer over TenderSearch®.